TSIS memberikan peluang kepada semua pelajar Malaysia untuk menjalankan latihan industri. Pengalaman kerjaya di TSIS pastinya memberi impak yang positif bagi mempelajari kemahiran asas dan memupuk pemikiran aras tinggi dalam membentuk jati diri seorang kakitangan kerjaya yang berilmu. Sebarang pertanyaan, sila e-mel kepada tissi@terengganu.gov.my.